Organisation

I modsætning til mange andre danske slotte og herregårde er Gisselfeld Kloster ikke i privateje. Gisselfeld Kloster er en erhvervsdrivende fond.

Fondens formål:

At eje, besidde, drive og bevare de til Gisselfeld Kloster hørende ejendomme, derunder hovedbygningen med omliggende park og de i hovedbygningen beroende samlinger af bl.a. porcelæn, fajance, malerier og andet indbo.

At yde økonomisk støtte til almenvelgørende og almennyttige formål. Herunder kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål.

At yde økonomisk støtte til socialt dårligt stillede personer bosat i Haslev kommune.
At yde økonomisk støtte til brudeudstyr for piger bosat i Haslev kommune.

At yde økonomisk støtte til ugifte døtre af danske adelige familier eller døtre af personer i de tre øverste rangklasser.

Bestyrelse og ledelse


Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes anden beskæftigelse iht. den nye Fondslov, SE OVERSIGT HER >

Se dokument om GOD FONDSLEDELSE HER >

Tilmeld BoligService

X

Bestyrelse:

Advokat Anker Laden-Andersen, Formand 
Direktør Teddy Jacobsen, Næstformand 
Overdirektør Helene Danneskiold-Samsøe  
Kammerherre Christian Danneskiold Lassen 
Direktør John Chr. Aasted 

Oplysninger om medlemmernes anden beskæftigelse iht. den nye Fondslov:
SE OVERSIGT HER

 

Daglig ledelse:  

Jens Risom, Godsforvalter/adm. direktør, tlf. 40171187 / jr@gisselfeld-kloster.dk
Peter Burchardt, Økonomichef, tlf. 23395269 / pb@gisselfeld-kloster.dk
Kim Lundby, Landbrugschef, tlf. 40556053 / kl@gisselfeld-kloster.dk


Helene Danneskiold-Samsøe, Overdirektør, tlf. 29342765 / hds@gisselfeld-kloster.dk

X
X

Tilmeld Nyhedsbrev

X
X