Organisation

I modsætning til mange andre danske slotte og herregårde er Gisselfeld Kloster ikke i privateje. Gisselfeld Kloster er en Erhvervsdrivende Fond.

Fondens formål

At eje, besidde, drive og bevare de til Gisselfeld Kloster hørende ejendomme, derunder hovedbygningen med omliggende park og de i hovedbygningen beroende samlinger af bl.a. porcelæn, fajance, malerier og andet indbo.
At yde økonomisk støtte til almenvelgørende og almennyttige formål. Herunder kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål.
At yde økonomisk støtte til socialt dårligt stillede personer bosat i Haslev kommune.
At yde økonomisk støtte til brudeudstyr for piger bosat i Haslev kommune.
At yde økonomisk støtte til ugifte døtre af danske adelsfamilier eller døtre af personer i de tre øverste rangklasser. 
Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes anden beskæftigelse iht. den nye Fondslov, se nedenfor:
Bestyrelse og ledelse


Se dokument om GOD FONDSLEDELSE HER >


 

Tilmeld BoligService

 
Security code:
X

Bestyrelse:

Advokat Anker Laden-Andersen, Formand 
Kammerherre Christian Danneskiold Lassen, Næstformand 
Overdirektør Helene M. Danneskiold-Samsøe  
Direktør John Chr. Aasted 
Direktør Jens J. Enggaard 

Direktør Heidi Wase Skovhus 


Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes
anden beskæftigelse iht. den nye Fondslov, 

se OVERSIGT her

Daglig ledelse:  

Jens Risom, Godsforvalter / Adm. direktør
Mobil 4017 1187 / E-mail jr@gisselfeld-kloster.dk

Kim Lundby, Landbrugschef
Mobil 4055 6053 / E-mail kl@gisselfeld-kloster.dk


Helene M. Danneskiold-Samsøe, Overdirektør
Mobil 2934 2765 / E-mail hds@gisselfeld-kloster.dk

 

X
X

Tilmeld Nyhedsbrev

X
X

Tilmeld BoligService

X