Organisation

I modsætning til mange andre danske slotte og herregårde er Gisselfeld Kloster ikke i privateje. Gisselfeld Kloster er en erhvervsdrivende fond.

Fondens formål:

At eje, besidde, drive og bevare de til Gisselfeld Kloster hørende ejendomme, derunder hovedbygningen med omliggende park og de i hovedbygningen beroende samlinger af bl.a. porcelæn, fajance, malerier og andet indbo.
At yde økonomisk støtte til almenvelgørende og almennyttige formål. Herunder kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål.
At yde økonomisk støtte til socialt dårligt stillede personer bosat i Haslev kommune.
At yde økonomisk støtte til brudeudstyr for piger bosat i Haslev kommune.
At yde økonomisk støtte til ugifte døtre af danske adelige familier eller døtre af personer i de tre øverste rangklasser. 
Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes anden beskæftigelse iht. den nye Fondslov, se nedenfor:
Bestyrelse og ledelse

Se dokument om GOD FONDSLEDELSE HER >

Tilmeld BoligService

 
Security code:
X

  Bestyrelse:

  Advokat Anker Laden-Andersen, Formand 
  Direktør Teddy Jacobsen, Næstformand 
  Overdirektør Helene Danneskiold-Samsøe  
  Kammerherre Christian Danneskiold Lassen 
  Direktør John Chr. Aasted 

  Oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes
  anden beskæftigelse iht. den nye Fondslov,
  se OVERSIGT her >  Daglig ledelse:  

  Jens Risom, Godsforvalter/adm. direktør
  Mobil 4017 1187 / E-mail jr@gisselfeld-kloster.dk

  Kim Lundby, Landbrugschef
  Mobil 4055 6053 / E-mail kl@gisselfeld-kloster.dk


  Helene Danneskiold-Samsøe, Overdirektør
  Mobil 2934 2765 / E-mail hds@gisselfeld-kloster.dk

 

X
X

Tilmeld Nyhedsbrev

X
X

Tilmeld BoligService

X